Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Hans Teeuwen World B.V. of hieraan gelieerde BV geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

© 2020 Hans Teeuwen World B.V.

Alle rechten van de opgenomen werken voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijn kopiëren, verhuur, uitlenen en openbare uitvoering en/of uitzending verboden. HansTeeuwen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. HansTeeuwen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. HansTeeuwen.nl behoudt zich tevens het recht voor ingezonden materiaal te weigeren, dan wel op de nevensite www.hansteeuwenworld.nl te plaatsen en/of- tenzij anders overeengekomen met de auteur.